dimarts, 21 d’octubre del 2008

la pluja àcida

És un fenomen que es produeix quan els gasos de les fàbriques emeten a l'atmósfera.
Quant aquests gasos es barregen amb vapor d'aigua i es condensen cauen en forme de pluja.
La pluja àcida deteriora els edificis i els boscos.